Privacybeleid & Cookiestatement StyleQuest

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

StyleQuest zet zich in voor de bescherming van je privacy en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die je met haar deelt zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat de gegevens die je aan StyleQuest verstrekt, uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in deze privacyverklaring.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Els de Wit, eigenaar van StyleQuest gevestigd aan Jac. P. Thijsselaan 9, 2803 RS Gouda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 24334743.

StyleQuest, www.stylequest.nl en richt zich op coaching en workshops, zowel on- als offline, binnen het werkveld van kleur- en stijladvies, imago advies, persoonlijke ontwikkeling en personal branding in de meest uitgebreide zin.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. StyleQuest verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de door haar aangeboden diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, door bijvoorbeeld het plaatsen van een bestelling of het aanmelden op de inspiratie mails (nieuwsbrief).

Voor de website en de werking van de website www.stylequest.nl wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. In deze verklaring volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

Jouw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het verwerken van je bestelling en/of het uitvoeren van de overeenkomst die met jou is aangaan; je de gewenste dienst aan te kunnen bieden; je aan te melden voor een workshop; om klachten en terugvorderingen te verwerken en/of voor de klantenservice of contactformulier, bijvoorbeeld het beantwoorden van vragen.

Zonder naam, adres, e-mailadres en betaalgegevens kan StyleQuest haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kun je niet van onze diensten en producten gebruik maken. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, StyleQuest zal geen goederen en diensten leveren.

StyleQuest verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals onder andere gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte, bijvoorbeeld jouw NAW-gegevens en/of je bedrijfsnaam.

Daarnaast gebruiken wij de persoonsgegevens om je op de hoogte te houden van de diensten, nieuws, tips en ontwikkelingen van StyleQuest door middel van inspiratiemails. Voor deze inspiratie mails heb je je aangemeld of je ontvangt deze omdat je al eerder diensten hebt afgenomen van StyleQuest. Daarvoor hebben wij jouw toestemming gevraagd en ontvangen. Voor deze inspiratiemails kun je je altijd, op elk moment afmelden via een link in de mails.

Voor het toesturen van direct-marketing naar bestaande klanten heeft StyleQuest een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden zullen wij een afweging maken tussen onze marketingbelangen en de privacy schade van jou. Gegevens die automatisch worden verzameld door de website(s) worden verwerkt met het doel de dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn niet zichtbaar en daarmee ook niet herleidbaar naar een persoon voor Inside Outfits.

Afhankelijk van onze samenwerking vind je hieronder een overzicht van de persoonsgegevens en/of informatie die StyleQuest mogelijk kan verwerken.

Contactformulier

Via het contactformulier kun je vragen aan ons stellen. We vragen jou je naam en e-mailadres in te vullen en uiteraard je vraag. Op deze manier weten we van wie de vraag afkomstig is en kunnen we je vraag beantwoorden via de mail. Wanneer jij je telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat we telefonisch contact met je opnemen. Met deze gegevens kunnen we jou ook offertes of facturen sturen. Deze ontvang je op je e-mailadres.

Betalen

Om een betaling voor jou zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, maken wij naast betaling via een factuur ook gebruik van online betaalservices. Hierdoor kun jij bijvoorbeeld met een betaalverzoek je bestelling betalen. Om dit mogelijk te kunnen maken worden jouw betaalgegevens, IP-adres, je internetbrowser, je apparaat type en in sommige gevallen je NAW-gegevens met hen gedeeld. Deze gegevens zijn voor ons niet zichtbaar.

Inspiratie mails

Je krijgt van StyleQuest alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor hebt ingeschreven. Wil jij je uitschrijven? Dat kan altijd.

Boekhouding

StyleQuest is verplicht een boekhouding bij te houden. Voor de opmaak van facturen hebben wij jouw NAW-gegevens nodig. Deze worden, samen met de factuur, bewaard in de boekhouding.

StyleQuest verzamelt en bewaart alleen persoonlijke gegevens wanneer deze door de klant zelf aan haar zijn verstrekt.

StyleQuest verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou en/of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Denk hierbij aan het bestellen en/of laten bezorgen van make-up, persoonlijke kleurenpaletten, Powertype Rapporten en Personal Power (Plus) Rapporten.

In andere gevallen verstrekt StyleQuest je persoonsgegevens enkel aan derden indien je hiervoor nadrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Els de Wit is beheerder van de StyleQuest Facebookpagina. Bij iedereen die deze pagina’s bezoekt, ook als je geen Facebookaccount hebt, worden cookies geplaats door Facebook Insights (de analytics van Facebook). In de basis worden enkel anonieme statistieken verzameld door Facebook. De cookies van Facebook blijven 2 jaar actief, tenzij eerder door jezelf gewist.

Om het gebruik van de website te optimaliseren wil StyleQuest graag inzicht in het gebruik van de website. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics.

Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

StyleQuest maakt gebruik van verschillende social media kanalen, namelijk: Facebook, LinkedIn, Pinterest en Instagram.

Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt StyleQuest gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social media kanalen verzamelen informatie.

Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaringen van deze social media kanalen duidelijkheid bieden. StyleQuest heeft geen invloed op het gebruik van gegevens door social media kanalen.

Omdat het internet een wereldwijd netwerk is, wordt er bij verzameling en verwerking van persoonsgegevens via het internet, informatie overgedragen in een internationale context.

Door deze website te gebruiken en door elektronisch met StyleQuest te communiceren, onderken je dat wij op deze manier persoonsgegevens verwerken en verklaar je je hiermee akkoord.

StyleQuest bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Wanneer jij je uitschrijft voor de inspiratie mails worden je gegevens na uitschrijving direct verwijderd.

Het kan zijn dat bepaalde persoonsgegevens in uitzonderingsgevallen langer bewaard worden, bijvoorbeeld in het geval van geschillen of incidenten.

Je hebt het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door StyleQuest.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar els@stylequest.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij je vragen om je te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door StyleQuest, dan heb je het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Natuurlijk geef ik er de voorkeur aan dit eerst persoonlijk te bespreken. Samen komen we er vast wel uit.

StyleQuest neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via els@stylequest.nl.

Deze privacyverklaring kan te allen tijde door StyleQuest worden gewijzigd. Het is daarom aan te raden deze privacyverklaring regelmatig door te lezen.

Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over de privacybescherming van StyleQuest, dan kun je mailen naar els@stylequest.nl.

Cookiestatement

Voor een zo goed mogelijke werking van de website worden onder meer functionele cookies gebruikt.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Voor deze cookies is je toestemming niet vereist.

Daarnaast worden nog ander soortige cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan de website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van jouw computer wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan de website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om de website speciaal op jouw in te stellen, om bijvoorbeeld het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, die staat in de cookie, worden teruggestuurd naar de website.

Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Met Google Analytics meten we hoe bezoekers ons hebben gevonden en hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina’s je hebt bezocht en hoe lang je bezoek duurde. Bij de instelling daarvan heeft StyleQuest de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd. De instellingen zijn daardoor niet te herleiden naar persoonsgegevens (geanonimiseerd) en zijn ze derhalve veilig voor je privacy.

Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van StyleQuest geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, verwijst StyleQuest naar de website van Google.

De verschillende social mediakanalen (Facebook, LinkedIn, Pinterest en Instagram) gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen.

Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. StyleQuest wijst je erop dat klikken op social media iconen, link of –banners tot gevolg kan hebben dat je naar andere websites surft, waar mogelijk andere normen voor gegevensbescherming worden gehanteerd dan op de website van StyleQuest.

Je dient op andere websites de informatie over het gevoerde privacy beleid te raadplegen, omdat StyleQuest niet verantwoordelijk is voor, en geen zeggenschap heeft over, de gegevensverzameling op deze websites.

Binnenkort volgt hier meer info.

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser.

Kom je er niet uit? Gebruik dan de help-functie van de browser die jij gebruikt. Let op: deze instellingen gelden dan alleen voor de browser van de computer waarop je het instelt.

Cookies gebruikt op de website van StyleQuest worden maximaal 1 jaar bewaard.

Deze cookiestatement kan te allen tijde door StyleQuest worden gewijzigd. Het is daarom aan te raden deze regelmatig door te lezen.

Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over de cookiestatement van StyleQuest, dan kun je mailen naar els@stylequest.nl.